Loading...
Juridisk Rådgivning2019-01-12T10:42:13+00:00

Om os

AT GØRE EN FORSKEL

Hurtig sagsbehandling, (meget) konkurrencedygtigt honorar samt et team med veluddannede jurister (Cand.Jur.), som er på 24/7. Det er hvad vi hos IDEAH Law House forstår ved effektiv juridisk rådgivning, som giver værdi.

Hos IDEAH Law House vil vi gerne gøre en forskel. En forskel, som skal komme til udtryk for dig og/eller virksomheden derved, at vi betragter din sag – uanset størrelse og omfang – som vores egen sag. Hvad mener vi med det?

Vi har gennem klienter fået forelagt eksempler på boligkøbsaftaler, kontrakter, ejeraftaler, vedtægter, konstruktioner af generationsskifte, ægtepagter, testamenter m.v., som desværre gang på gang har påvist, at det bagvedliggende forarbejde ikke har haft den fornødne opmærksomhed og dermed kvalitet – beklageligvis med det resultat, at situationen har været til ugunst for klienten. I vores optik er det en for alle parter forfejlet tilgang til et godt samarbejde. Derfor tilstræber vi hos IDEAH Law House at gøre arbejdet rigtigt – første gang. Samtidig synes vi, at juridisk rådgivning skal afspejle den reelle værdi af sagsbehandlingen. Derfor lægger vi også vægt på, at vort honorar er transparent og står i forhold til sagskomplekset og forventninger til resultatet. Hverken mere eller mindre.

IDEAH Law House er en uformel, moderne og for nogle måske sågar utraditionel aktør, når det gælder juridisk rådgivning. Vores uddannede jurister og øvrige sagsbehandlere udfordrer status quo, tænker i alternative tilgange til løsning af din sag og sidst, men ikke mindst, bestræber vi os på at opnå et så godt resultat for dig – eller virksomheden – som overhovedet mulig.

Du kan læse mere om vort idégrundlag, værdier m.v. via dette link: “At gøre en forskel …” Selvfølgelig kan du også få et overblik over sagsbehandlerne hos IDEAH Law House: “Det er os, du møder …”

Jura

HØJ FAGLIGHED = RESULTATER

 • Generel aftaleindgåelse
 • Samarbejdsaftaler
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Købsaftaler og kontrakter
 • Agent-, franchise- og forhandleraftaler
 • Forhandling og meditation

IDEAH Law House rådgiver danske og internationale virksomheder om selskabsretlige problemstillinger og har opbygget betydelig erfaring og ekspertise inden for alle selskabsrettens områder.

Vi ser det som en afgørende betingelse for succes, at vi som juridiske rådgivere er i stand til at udvikle nye værktøjer og innovative løsninger, der bunder i en altid høj faglig standard. Vores juridiske ekspertise suppleres med en grundlæggende forståelse for de underliggende forretningsmæssige problemstillinger og kendskab til en lang række brancher.

Vi rådgiver på tværs af enterprise-organisationer og interessentskaber og tilbyder juridisk vejledning på alle niveauer. Nedenfor har vi angivet nogle ganske få eksempler:

 • Generel selskabsret
 • Selskabskonstruktion og -registrering
 • Ejeraftaler, vedtægter og forretningsordener
 • Bestyrelsesarbejde
 • Direktørkontrakter
 • Bonus- og incitamentprogrammer

De juridiske aspekter i forhold til GDPR (Databeskyttelsesforordningen) er implicitte. Organisationens juridiske fundament og dokumentation skal naturligvis være på plads. GDPR kan dog give behov for, at man tilpasser sine eksisterende forretningsgange, IT infrastruktur og måske sågar begynder at overveje en forretningstransformation over imod en digital strategi. Netop derfor har IDEAH Law House allieret sig med en af branchens markante spillere, nemlig IMG.

I samarbejde med IMG sørger vi for, at virksomheden sikkert og bekvemt kommer hele vejen rundt i forhold til at blive GDPR compliant. Du kan læse mere om IMG’s GDPR fagområde her.

Vores ydelser omfatter samlet set:

 • Forordningens juridiske aspekter
 • Udfærdigelse af “compliance”-dokumentation
 • Tilpasning af forretningsgange
 • IT infrastruktur / Cybersikkerhed
 • O.m.a.
 • Ophavsret (DK og EU)
 • Varemærkeregistrering (DK og EU)
 • Patentansøgninger
 • Designrettigheder
 • Brugsmodelansøgninger
 • Persondataloven
 • Royaltyaftaler
 • Markedsførings- og erstatningsret
 • Forsikringsret
 • Personskadeerstatning
 • Rejse- og transporterstatning
 • Ansættelseskontrakter
 • Arbejdsmiljø
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Opsigelse/afskedigelse
 • Bodeling
 • Dødsbobehandling
 • Arv og testamente
 • Ægtepagter
 • Generelle kontraktlige forhold
 • Erhvervslejekontrakter
 • Private lejekontrakter
 • Køb og salg af fast ejendom
 • “Dine rettigheder som udlejer”
 • “Dine rettigheder som lejer”

Viden

TRYGHED OG TILLID

Juridisk rådgivning skal være nærværende og forståeligt – også selvom en given sag kan være kompliceret. Vi taler dit sprog og forstår vigtigheden af at udvise forståelse og ordentlighed i forbindelse med behandling af din sag for derigennem at skabe tryghed til vores samarbejde.
FØLG OS PÅ FACEBOOK

09/01/19

I 2018 var verden genstand for en omfangsrig #MeToo-kampagne og som havde - og stadig har - indskærpet indsatsen mod seksuel chikane på arbejdspladsen ganske enormt. Folketinget har da heller ikke siddet dette overhørigt, og vedtog i slutningen af december 2018 et nyt lovforslag, som ændrer ligebehandlingsloven.

Kort fortalt betyder lovændringen en præcisering af arbejdsgiverens pligt til at skride ind overfor seksuel chikane samtidig med at det generelle godtgørelsesniveau i sådanne sager er forhøjet med 1/3. Dvs. at fra gennemsnitligt at have været DKK 25.000 vil godtgørelsesniveauet fremover være ca. DKK 33.000.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. januar 2019.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

19/12/18

Højesteret har i denne uge anlagt ny praksis i forbindelse med anvendelse af ophavsretsligt beskyttet brugskunst i markedsføringsøjemed.

Det sker i en sag anlagt af designeren og keramikeren Kasper Würtz mod Coop, idet Coop i nogle tilbudsaviser og på nogle emballager havde anvendt en skål eller en tallerken designet af Würtz som regi/baggrund i reklamer for koncernens madvarer.

Med dommen har Højesteret fulgt den linje, som Sø- og Handelsretten havde lagt, og som betyder, at Coop ikke kan bruge Kasper Würtz' skåle og tallerkener, medmindre de kun i meget begrænset omfang er synlige i reklamen.

For denne brug, der overskred denne grænse, stadfæstede Højesteret i sin dom den 18. december ’18, at Coop skal betale et vederlag på DKK 200.000 til Kasper Würtz.

Coop ankede tidligere Sø- og Handelsrettens dom, fordi man havde fulgt en mere end 40-årig fast branchesædvane for reklamefotos, hvor man har benyttet brugsting, der ikke er velkendte hos forbrugerne. Denne retsligt bindende kutyme fandt Højesteret dog ikke, at Coop kunne godtgøre, selvom de havde lavet en undersøgelse til støtte for deres påstand.

Dommen – og dermed den nye anlagte praksis – vil naturligvis kunne få betragtelig indflydelse på morgendagens markedsføring, da brug af ophavsretslig beskyttet brugskunst fremadrettet nøje skal overvejes. Selv i situationer, hvor – der som det fremgår af dommen – brugskunsten er af underordnet betydning i den givne sammenhæng. Her bør man nøje overveje, hvorvidt der forinden bør indhentes samtykke fra ophavsmanden eller ej.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

19/12/18

Sælger din virksomhed varer med emballage, som ender hos tyske slutbrugere, så vær meget opmærksom på skæringsdatoen den 1. januar 2019, hvor virksomheden senest den 31. december 2018 skal lade sig registrere i en ny database. Fra nytår træder en ny lovgivning kaldet ”VerpackG” nemlig i kraft i Tyskland og en manglende registrering kan ende med stor bødestraf.

For at tage det sidste først. Der er ingen bagatelgrænse for, hvornår virksomheden skal lade sig registrere. Om vi taler producenter, handelsfirmaer, web-shops m.v. så er udgangspunktet, at hvis et produkts respektive emballage ender i den private husholdning, er virksomheden omfattet af ”VerpackG”-lovgivningen og skal derfor følgelig lade sig registrere. Overtrædelse kan medføre bøde op mod 200.000 Euro svarende til ca. 1,5 mio. DKK.

Det betyder også, at selvom man som virksomhed mener kun at operere i B2B segmentet, så kontroller alligevel pågældende tyske kunde til hvem virksomheden sælger, da hvis denne videresælger til B2C segmentet (forbrugere), så kan meget tale for, at virksomheden skal lade sig registrere inden den 31. december 2018.

Overtrædelse kan medføre bøde op mod 200.000 Euro
Registreringen skal ske i den hertil etablerede database LUCID. Er registreringen ikke klar 1. januar 2019, kan det som anført føre til salgsforbud og massiv bødestraf.

Som nævnt ovenfor gælder den ny emballagelovgivning også virksomheder med e-handel. Her har vi i et andet indlæg omtalt EU’s ophævelse af ”GEO blocking”, så med tanke for, at tyske forbrugere nu også kan tilgå danske webshops m.v., så vær ekstra påpasselig omkring virksomhedens eventuelle registrering i LUCID databasen.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

11/12/18

”Bestem over dit eget liv”.

Fra 1. januar 2019 skal læger og pårørende respektere ens ønske om ikke at få livsforlængende behandling, hvis der er oprettet et #behandlingstestamente. Til forskel fra hidtidige tilkendegivelser fra en selv om sådanne ønsker, så er et behandlingstestamente juridisk bindende for sundhedspersoner.

Der er tre situationer, hvor behandlingstestamentet får gyldighed:

1) Hvis lægerne vurderer, at døden alligevel er nært forestående
2) Hvis man bliver så svært invalideret, at pågældende ikke længere kan klare sig selv hverken fysisk eller mentalt
3) Hvis man kommer i en tilstand, hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen er forbundet med meget alvorlige og stærke smerter.

Det bliver også muligt at bestemme, at ens pårørende har det sidste ord i forhold til en beslutning om fravalg af behandling som ikke-uafvendeligt døende patient. Men de pårørende får kun det sidste ord, hvis man udtrykkeligt har skrevet det i behandlingstestamentet.

Mange har allerede oprettet et livstestamente. Et sådant fortsætter derved at det fra årsskiftet omlægges til et behandlingstestamente.

Har du spørgsmål, så kontakt os på tel 2088 3311.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

03/12/18

Vi skriver den 3. december 2018 og EU’s ”Geo-Blocking” regulativ er fra i dag ophævet til lov. Det betyder større gennemsigtighed og øget priskonkurrence for de virksomheder, som praktiserer e-handel.

Hidtil har flere EU erhvervsaktører med e-handel kunne praktisere geo-diskriminering uden at risikere de store sanktioner. F.eks. ved brug af nationale domæner, som via opsætning har begrænset besøgendes mulighed for at checke tilsvarende web-shops i andre EU regioner/lande. Kunder er med andre ord blevet omdirigeret til den nationale web-shop på baggrund af deres geo lokation. Det er fra i dag ikke længere tilladt.

Udbydere af e-handel indenfor EU må ikke længere begrænse besøgende i deres færden baseret på territorial (geografisk) lokation eller nationalitet. Så har virksomheden opsat restriktioner ift. geo-styring, så kan det kun tilrådes at ophæve disse. Vær dog opmærksom på, at selvom der kommer større transparens og formodentlig større priskonkurrence, da potentielle købere (såvel forbrugere som virksomheder) nu kan pristjekke på tværs af EU’s indre marked, så gælder det fortsat, at man om udbyder ikke er forpligtet til at levere til kunder udenfor det EU-land, som man tilbyder levering til.

Ingen regler uden undtagelse. Udbydere af eksempelvis transport (f.eks. flyselskaber), finansielle ydelser, sundhedspleje o.a. er ikke omfattet af regulativet.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

29/11/18

Folketinget vedtog i sidste uge den længe ventede modernisering af Varemærkeloven og som skal gøre det lidt nemmere og billigere for virksomheder at beskytte sine design/varemærker.

Ændringerne træder i kraft allerede pr. 1. januar 2019 og omfatter foruden en harmonisering af ansøgningsgebyrer (det bliver billigere og hurtigere at registrere) en række andre moderniseringer af Varemærkeloven, så den fremstår mere markedskonform end hidtil.

Som eksempel kan nævnes søgningsrapporter, hvormed virksomheden, der indsender ansøgning kan modtage en nærmere begrundet søgerapport, der identificerer tidligere ansøgte og registrerede varemærker og som virksomheden derfor kan risikere at krænke ved registrering af sit varemærke.

Et andet eksempel er stramingen omkring plagiater (kopivarer), hvor en krænket part nu nemmere kan få nedlagt forbud mod andres aktiviteter i forbindelse indførsel af kopivarer. Der er f.eks. sket en udvidelse til ”varer i transit”, så en krænket part vil kunne forhindre, at varemærkeforfalskede varer fra tredjelande kommer i transit i det danske toldområde.

Vil du vide mere, så ring til os på tel. 2088 3311.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

Klient

VI ER TIL FOR DIG

IDEAH Law House er kendt for at arbejde hurtigt og effektivt – og med synlige resultater. Derfor kan vi også med ro i sindet tilbyde meget konkurrencedygtige honorarer og som modsvarer den værdi, som du – og/eller virksomheden – forventer af vort samarbejde.
BOLIGHANDEL 31%
FAMILIEFORHOLD 17%
SELSKABSKONSTRUKTIONER OG -RET 23%
KONTRAKT OG ANSÆTTELSESFORHOLD 14%
ØVRIGE 15%

VI ER SPECIALISTER, MEN FAVNER ALLIGEVEL BREDT.

IDEAH Law House udfordrer status quo, da vi mener, at juridiske tvister, søgsmål m.v. kan og bør løses på en mere fleksibel og økonomisk måde end hidtil. Derfor tilstræber vi også, at du har adgang til den nyeste viden samt nogle af de bedste kompetencer – og til den rigtige pris. Det sker dels ved at vi involverer os dybt i enhver sag, for derved at sikre dig som klient det bedste resultat, at vore medarbejdere løbende deltager på fagrelevant uddannelse, og at vi trækker på udvalgte samarbejdspartnere – såvel nationalt som internationalt. Herved har du og din virksomhed adgang til en bred vifte af juridisk rådgivning og hertil beslægtede fagområder, men samtidig en unik specialviden.

Events

VI DELER GERNE VORES VIDEN

Vores lovgivning og omverden ændrer sig hastigt. Derfor forsøger vi med jævne mellemrum gennem seminarer, workshops m.v. at holde dig/virksomheden ajour med ændringer, som kan have indflydelse på din hverdag.

januar 2019

17jan8:0011:00Databeskyttelsesforordningen (GDPR) - Er virksomheden kommet i mål?8:00 - 11:00 IDEAH Law House, Lysholt Allé 10, 7100 Vejle

18jan8:0010:30Bestyrelsens juridiske faldgruber - og ansvar8:00 - 10:30 IDEAH Law House, Lysholt Allé 10, 7100 Vejle

Kontakt

VI SIDDER KLAR

Vort team er på 24/7. Sidder du derfor med en aktuel sag eller forespørgsel, så skriv til os via formularen nedenfor. Du kan selvfølgelig også ringe til os på 2088 3311.

IDEAH Law House ApS | Lysholt Allé 10 | DK - 7100 Vejle | CVR-nr. 36437006
Vejle | København

2088 3311

X