Loading...
Juridisk Rådgivning2018-11-23T14:59:00+00:00

Om os

AT GØRE EN FORSKEL

Hurtig sagsbehandling, (meget) konkurrencedygtigt honorar samt et team med veluddannede jurister (Cand.Jur.), som er på 24/7. Det er hvad vi hos IDEAH Law House forstår ved effektiv juridisk rådgivning, som giver værdi.

Hos IDEAH Law House vil vi gerne gøre en forskel. En forskel, som skal komme til udtryk for dig og/eller virksomheden derved, at vi betragter din sag – uanset størrelse og omfang – som vores egen sag. Hvad mener vi med det?

Vi har gennem klienter fået forelagt eksempler på boligkøbsaftaler, kontrakter, ejeraftaler, vedtægter, konstruktioner af generationsskifte, ægtepagter, testamenter m.v., som desværre gang på gang har påvist, at det bagvedliggende forarbejde ikke har haft den fornødne opmærksomhed og dermed kvalitet – beklageligvis med det resultat, at situationen har været til ugunst for klienten. I vores optik er det en for alle parter forfejlet tilgang til et godt samarbejde. Derfor tilstræber vi hos IDEAH Law House at gøre arbejdet rigtigt – første gang. Samtidig synes vi, at juridisk rådgivning skal afspejle den reelle værdi af sagsbehandlingen. Derfor lægger vi også vægt på, at vort honorar er transparent og står i forhold til sagskomplekset og forventninger til resultatet. Hverken mere eller mindre.

IDEAH Law House er en uformel, moderne og for nogle måske sågar utraditionel aktør, når det gælder juridisk rådgivning. Vores uddannede jurister og øvrige sagsbehandlere udfordrer status quo, tænker i alternative tilgange til løsning af din sag og sidst, men ikke mindst, bestræber vi os på at opnå et så godt resultat for dig – eller virksomheden – som overhovedet mulig.

Du kan læse mere om vort idégrundlag, værdier m.v. via dette link: “At gøre en forskel …” Selvfølgelig kan du også få et overblik over sagsbehandlerne hos IDEAH Law House: “Det er os, du møder …”

Jura

HØJ FAGLIGHED = RESULTATER

 • Generel aftaleindgåelse
 • Samarbejdsaftaler
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Købsaftaler og kontrakter
 • Agent-, franchise- og forhandleraftaler
 • Forhandling og meditation
 • Ansættelseskontrakter
 • Arbejdsmiljø
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Opsigelse/afskedigelse
 • Bodeling
 • Dødsbobehandling
 • Arv og testamente
 • Ægtepagter
 • Generelle kontraktlige forhold
 • Erhvervslejekontrakter
 • Private lejekontrakter
 • Køb og salg af fast ejendom
 • “Dine rettigheder som udlejer”
 • “Dine rettigheder som lejer”
 • Markedsførings- og erstatningsret
 • Forsikringsret
 • Personskadeerstatning
 • Rejse- og transporterstatning
 • Forordningens juridiske aspekter
 • Udfærdigelse af “compliance”-dokumentation
 • Tilpasning af forretningsgange
 • IT infrastruktur / Cybersikkerhed
 • O.m.a.
 • Generel selskabsret
 • Selskabskonstruktion og -registrering
 • Ejeraftaler, vedtægter og forretningsordener
 • Bestyrelsesarbejde
 • Direktørkontrakter
 • Bonus- og incitamentprogrammer
 • Ophavsret (DK og EU)
 • Varemærkeregistrering (DK og EU)
 • Patentansøgninger
 • Designrettigheder
 • Brugsmodelansøgninger
 • Persondataloven
 • Royaltyaftaler

Viden

TRYGHED OG TILLID

Juridisk rådgivning skal være nærværende og forståeligt – også selvom en given sag kan være kompliceret. Vi taler dit sprog og forstår vigtigheden af at udvise forståelse og ordentlighed i forbindelse med behandling af din sag for derigennem at skabe tryghed til vores samarbejde.
FØLG OS PÅ FACEBOOK

11/12/18

”Bestem over dit eget liv”.

Fra 1. januar 2019 skal læger og pårørende respektere ens ønske om ikke at få livsforlængende behandling, hvis der er oprettet et #behandlingstestamente. Til forskel fra hidtidige tilkendegivelser fra en selv om sådanne ønsker, så er et behandlingstestamente juridisk bindende for sundhedspersoner.

Der er tre situationer, hvor behandlingstestamentet får gyldighed:

1) Hvis lægerne vurderer, at døden alligevel er nært forestående
2) Hvis man bliver så svært invalideret, at pågældende ikke længere kan klare sig selv hverken fysisk eller mentalt
3) Hvis man kommer i en tilstand, hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen er forbundet med meget alvorlige og stærke smerter.

Det bliver også muligt at bestemme, at ens pårørende har det sidste ord i forhold til en beslutning om fravalg af behandling som ikke-uafvendeligt døende patient. Men de pårørende får kun det sidste ord, hvis man udtrykkeligt har skrevet det i behandlingstestamentet.

Mange har allerede oprettet et livstestamente. Et sådant fortsætter derved at det fra årsskiftet omlægges til et behandlingstestamente.

Har du spørgsmål, så kontakt os på tel 2088 3311.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

03/12/18

Vi skriver den 3. december 2018 og EU’s ”Geo-Blocking” regulativ er fra i dag ophævet til lov. Det betyder større gennemsigtighed og øget priskonkurrence for de virksomheder, som praktiserer e-handel.

Hidtil har flere EU erhvervsaktører med e-handel kunne praktisere geo-diskriminering uden at risikere de store sanktioner. F.eks. ved brug af nationale domæner, som via opsætning har begrænset besøgendes mulighed for at checke tilsvarende web-shops i andre EU regioner/lande. Kunder er med andre ord blevet omdirigeret til den nationale web-shop på baggrund af deres geo lokation. Det er fra i dag ikke længere tilladt.

Udbydere af e-handel indenfor EU må ikke længere begrænse besøgende i deres færden baseret på territorial (geografisk) lokation eller nationalitet. Så har virksomheden opsat restriktioner ift. geo-styring, så kan det kun tilrådes at ophæve disse. Vær dog opmærksom på, at selvom der kommer større transparens og formodentlig større priskonkurrence, da potentielle købere (såvel forbrugere som virksomheder) nu kan pristjekke på tværs af EU’s indre marked, så gælder det fortsat, at man om udbyder ikke er forpligtet til at levere til kunder udenfor det EU-land, som man tilbyder levering til.

Ingen regler uden undtagelse. Udbydere af eksempelvis transport (f.eks. flyselskaber), finansielle ydelser, sundhedspleje o.a. er ikke omfattet af regulativet.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

29/11/18

Folketinget vedtog i sidste uge den længe ventede modernisering af Varemærkeloven og som skal gøre det lidt nemmere og billigere for virksomheder at beskytte sine design/varemærker.

Ændringerne træder i kraft allerede pr. 1. januar 2019 og omfatter foruden en harmonisering af ansøgningsgebyrer (det bliver billigere og hurtigere at registrere) en række andre moderniseringer af Varemærkeloven, så den fremstår mere markedskonform end hidtil.

Som eksempel kan nævnes søgningsrapporter, hvormed virksomheden, der indsender ansøgning kan modtage en nærmere begrundet søgerapport, der identificerer tidligere ansøgte og registrerede varemærker og som virksomheden derfor kan risikere at krænke ved registrering af sit varemærke.

Et andet eksempel er stramingen omkring plagiater (kopivarer), hvor en krænket part nu nemmere kan få nedlagt forbud mod andres aktiviteter i forbindelse indførsel af kopivarer. Der er f.eks. sket en udvidelse til ”varer i transit”, så en krænket part vil kunne forhindre, at varemærkeforfalskede varer fra tredjelande kommer i transit i det danske toldområde.

Vil du vide mere, så ring til os på tel. 2088 3311.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

Klient

VI ER TIL FOR DIG

IDEAH Law House er kendt for at arbejde hurtigt og effektivt – og med synlige resultater. Derfor kan vi også med ro i sindet tilbyde meget konkurrencedygtige honorarer og som modsvarer den værdi, som du – og/eller virksomheden – forventer af vort samarbejde.
BOLIGHANDEL 31%
FAMILIEFORHOLD 17%
SELSKABSKONSTRUKTIONER OG -RET 23%
KONTRAKT OG ANSÆTTELSESFORHOLD 14%
ØVRIGE 15%

VI ER SPECIALISTER, MEN FAVNER ALLIGEVEL BREDT.

IDEAH Law House udfordrer status quo, da vi mener, at juridiske tvister, søgsmål m.v. kan og bør løses på en mere fleksibel og økonomisk måde end hidtil. Derfor tilstræber vi også, at du har adgang til den nyeste viden samt nogle af de bedste kompetencer – og til den rigtige pris. Det sker dels ved at vi involverer os dybt i enhver sag, for derved at sikre dig som klient det bedste resultat, at vore medarbejdere løbende deltager på fagrelevant uddannelse, og at vi trækker på udvalgte samarbejdspartnere – såvel nationalt som internationalt. Herved har du og din virksomhed adgang til en bred vifte af juridisk rådgivning og hertil beslægtede fagområder, men samtidig en unik specialviden.

Events

VI DELER GERNE VORES VIDEN

Vores lovgivning og omverden ændrer sig hastigt. Derfor forsøger vi med jævne mellemrum gennem seminarer, workshops m.v. at holde dig/virksomheden ajour med ændringer, som kan have indflydelse på din hverdag.

december 2018

18dec8:0010:30Kender du dit ansvar som bestyrelsesmedlem?8:00 - 10:30 IDEAH Law House, Lysholt Allé 10, 7100 Vejle

Kontakt

VI SIDDER KLAR

Vort team er på 24/7. Sidder du derfor med en aktuel sag eller forespørgsel, så skriv til os via formularen nedenfor. Du kan selvfølgelig også ringe til os på 2088 3311.

IDEAH Law House ApS | Lysholt Allé 10 | DK - 7100 Vejle | CVR-nr. 36437006
Vejle | København

2088 3311

X